Objavljeno

12 dana vožnje bez tjednog odmora

Svim profesionalnim vozačima dobro je poznato da najkasnije nakon šest 24-satnih razdoblja od prethodnog tjednog odmora moraju napraviti novi tjedni odmor. Ali postoji izuzetak koji je rezerviran samo za vozače autobusa u međunarodnom povremenom prijevozu putnika gdje oni mogu biti aktivni do 12 dana pod određenim uvjetima.

Prije svega, važno je definirati što je to međunarodni povremeni prijevoz putnika. U Uredbi (EZ) br. 1073/2009, kao i u našem Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu navedene su definicije takvog prijevoza ali pojednostavljeno, riječ je o prijevozu koji nije niti jedna vrsta linijskog prijevoza putnika, a kome je glavna karakteristika da se u njemu prevoze skupine ljudi sastavljene na inicijativu samog prijevoznika, klijenata ili putničkih agencija. Ili još jednostavnije, riječ je o različitim povremenim putničkim izletima, školskim ekskurzijama, turističkim putovanjima i sl. Ako vozač ili vozači sudjeluju u takvom putovanju onda se na iste primjenjuje posebno pravilo zapisano u Uredbi (EZ) br. 1073/2009 gdje se kaže da vozač koji pruža jednokratnu uslugu međunarodnog povremenog prijevoza putnika svoj tjedni odmor može odgoditi do 12 dana (12 × 24 h) od svog prethodnog tjednog odmora, ali pod sljedećim uvjetima:

  • Usluga prijevoza u kojoj sudjeluje vozač mora se odvijati najmanje 24 sata u nekoj državi članici EU ili trećoj državi koja svojim nacionalnim zakonodavstvom primjenjuje Uredbu (EZ) br. 1073/2009, ali to ne smije biti država u kojoj je prijevoz započeo. Drugim riječima, ako vozač započne neku, npr. 10-dnevnu vožnju u Hrvatskoj, da bi iskoristio ovo pravilo, on najmanje 24 sata mora provesti u Sloveniji, Austriji ili bilo kojoj drugoj državi. Ako se izlet izvodi tako da se jedan te isti vozač vraća u Hrvatsku i nikad ne provede u jednom cjelovitom terminu više od 24 sata u inozemstvu, na njega se ne primjenjuje ovo pravilo.
  • Nakon korištenja ovog pravila vozač mora imati na raspolaganju dva REDOVNA tjedna odmora. To znači da takav vozač MORA neprekidno odmarati najmanje 90 sati (2 × 45 h). Ali i ovdje postoji izuzeće. Vozač može dobiti na raspolaganje i kombinaciju jednog redovnog i jednog skraćenog odmora tako da ukupni odmor iznosi najmanje 69 sati (45 + 24 h) ali u tom slučaju razliku broja sati do dvostrukog redovnog tjednog odmora (90 h) mora nadoknaditi do kraja trećeg tjedna od tjedna kada je ovo skraćenje napravljeno.
  • Nekada se moglo ovakvo putovanje poduzeti s autobusom koji ima analogni tahograf, ali od 1. siječnja 2014. godine to je moguće samo s digitalnim tahografom sukladno pravilima o tome koji tip digitalnog tahografa treba biti ugrađen u koje vozilo.
  • Za kraj jedan zanimljiv izuzetak za sve vozače pojedince (koji nisu u posadi): ako voze između 22:00 h navečer i 6:00 h ujutro (dakle, ako voze tijekom noći) onda neprekidno vrijeme vožnje takvih vozača nije 4,5 h već svega 3 h nakon kojeg moraju napraviti pauzu od 45 minuta (ili dvije pauze od najmanje 15 i 30 minuta unutar 3 h vožnje). Ako vozači voze u posadi, onda se na njih ne odnosi ovo pravilo. Također, ako mu to raspored posla dozvoljava, vozač pojedinac može voziti i do 4,5 h neprekidno unutar navedenog vremenskog razdoblja, ali tada gubi pravo da neprekidno radi 12 dana zaredom i na njega se primjenjuje pravilo da mora na tjedni odmor nakon 6 dana. Vozači često pitaju odnosi li se pravilo od 3 h i na njih ako su počeli voziti prije 22:00 h navečer pa su nastavili voziti više od 3 h u tom noćnom razdoblju ili se pravilo odnosi na one vozače koji su svoju vožnju započeli ujutro npr. u 5:00 h pa su nastavili neprekidno voziti dulje od 3 h nakon ovog razdoblja. Odgovor nije nigdje jasno propisan, ali savjetujemo da ga se pridržavate i takvim slučajevima. Na kraju ostaje pitanje, na koji način vozač u svojoj evidenciji može zabilježiti ovakve povremene međunarodne prijevoze i u kasnijoj fazi svog rada/vožnje dokazati nekim inspekcijskim tijelima da je imao pravo neprekidno raditi 12 dana bez tjednog odmora (ne zaboravite da vozač na cesti uvijek mora imati svoju evidenciju za prethodnih 28 dana)? Također, ako se vozač koristi VDO kalkulatorom ugrađenim u pojedine tahografe, na koji način može izbjeći pogrešan prikaz koliko mu je još preostalo do tjednog odmora, koliki mora imati tjedni odmor i kolike nadoknade mora napraviti? Naime, VDO kalkulator sve ove vrijednosti uvijek računa prema osnovnim vozačkim pravilima zapisanim u Uredbi (EZ) 561/2006.

 

DOKAZIVANJE POVREMENOG MEĐUNARODNOG PRIJEVOZA » PUTNIKA

Kako bi vozač u kasnijim fazama svoga rada, nakon što prestane obavljati povremeni međunarodni prijevoz putnika, raznim inspekcijskim tijelima mogao dokazati da je obavljao baš takav tip prijevoza, nema druge mogućnosti nego da za dane kada je obavljao takav prijevoz, napravi ispis svih svojih aktivnosti i na poleđinu svakog ispisa zapiše da je bila riječ o izvanrednom međunarodnom prijevozu putnika sukladno Uredbi (EZ) br. 1073/2009 ili ako idete u inozemstvo još bolje je to zapisati na engleskom: “Single occasional service of international carriage of passanger as defined in Regulation (EC) No 1073/200”. Ovakva zapisana objašnjenja će vas osloboditi odgovornosti zašto ste odstupili od odredbi Uredbe (EZ) br. 561/2006. Naravno, premda to nije nigdje propisano, bilo bi dobro sa sobom imati i kopiju putnog lista s te vožnje kako bi se jednostavnije dokazalo da je baš taj vozač bio na toj vožnji.

Autor teksta: Zoran Kalauz

Izvor: Tahograf d.o.o.