Objavljeno

Obveza bilježenja prelaska nacionalne granice pomoću tahografa

Nova odredba na snazi od 02.veljače 2022. g.Točno od 2.veljače 2022. godine, u međunarodnom prometu, bez obzira prevozili robu ili putnike, temeljem Uredbe (EU) 2020/1054 vozači su dužni bilježiti vrijeme i državu u koju su ušli, tj. treba zabilježiti svaki prelazak nacionalne granice. To se mora raditi bez obzira koji tip tahografa je ugrađen u vozilo: analogni, digitalni ili pametni.

Nastavi čitati Obveza bilježenja prelaska nacionalne granice pomoću tahografa