Objavljeno

Ručni unos na digitalni tahograf

Svako umetanje digitalne kartice u tahograf traži ručni unos koji mora svaki vozač napraviti.

Kako se to točno napravi, možete vidjeti u uputama u nastavku, s napomenom da provjerite kakav tahograf imate u vozilu, te sukladno tome napravite ručni unos po uputama.

VDO tahograf (Izvor Tahograf d.o.o.)

Ostali tahografi