Objavljeno

Što učiniti u slučaju kvara tahografa?

Sve se, prije ili kasnije pokvari! Pa i tahograf (ili vozačka kartica), vjerojatno najvažniji instrument svakom vozaču kojim zapisuje i dokazuje sve svoje radne aktivnosti. Pokušat ćemo ukratko objasniti što treba napraviti i kako zapisati svoje radne aktivnosti kada se dogodi takva situacija.

Svaki profesionalni vozač je već odavno shvatio važnost samog tahografa i njegovog ispravnog rada. Pitanja kako ga ispravno upotrebljavati i kako ispravno bilježiti svoje aktivnosti kada je tahograf ispravan, vjerojatno su još uvijek najbrojnija i najvažnija vozačka pitanja. Nitko se ne usuđuje pogriješiti iz vrlo jednostavnog razloga – kazne za vozače ili tvrtku su toliko visoke da vozači u šali znaju reći “trebam dići kredit da bih platio kaznu”.

A kako postupati kada se analogni ili digitalni tahograf pokvari na putu. Iz nekog razloga analogni tahograf je počeo ostavljati zaprljani crni trag po taho listiću, prestao je raditi satni mehanizam, ladica se ne može izvući, na listiću se i dalje uredno zapisuje brzina ali nema zapisa aktivnosti ili prijeđenog puta, na listiću se i dalje zapisuje radna aktivnost ali nema zapisa brzine itd. itd. I digitalni tahograf se može pokvariti npr. da je na ekranu izbacio šifru neke greške, ili je jednostavno u nekom trenutku izbacio digitalnu karticu iz vozačkog utora i ne želi je više primiti natrag ili se sama kartica uslijed upotrebe oštetila (npr. zbog lošeg rukovanja se odlijepio elektronički čip s polimernog nosača ili su se rubovi kartice “rascvjetali”) pa se ista više ne može umetnuti u tahograf. Mnoga vozila (pogotovo novija vozila opremljena CAN sabirnicom gdje je tahograf samo jedan od izvora raznih signala) vozaču će to i vizualno pokazati na ploči s instrumentima svijetljenjem žute lampice s oznakom “T” tako da vozač ne može reći “nisam primijetio da je tahograf neispravan”.

Što kaže zakon?

Prije svega, treba poznavati propise pa je tako i u Uredbi (EU) br. 165/2014 opisana situacija koje su dužnosti tvrtke, a koje su dužnosti vozača u slučaju kvara tahografa. Opisi su vrlo općeniti – pravnički, ali još uvijek dovoljno jasni da bi se moglo zaključiti što treba raditi. Ako se tahograf pokvari, naravno, poželjno je da vozač stane i o tome prvo obavijesti svoju tvrtku (dispečera) koji će ga detaljno savjetovati kako dalje postupati. Njegovo postupanje se u osnovi svodi na sljedeće: prvo, na poleđini taho listića koji se do tada nalazio u analognom tahografu ili na poleđini ispisa radnih aktivnosti vozača (ako je vozačka kartica u digitalnom tahografu) ili na poleđini ispisa radnih aktivnosti vozila (ako karticu vozača više ne možete umetnuti u tahograf, a pisač istoga još uvijek funkcionira) ili jednostavno na originalnoj ali praznoj rolici za ispise s digitalnog tahografa (ako je digitalni tahograf ili njegov pisač potpuno “mrtav”), prvo treba zapisati vrijeme kada je tahograf prestao funkcionirati. Ne treba izmišljati posebne eseje već jednostavno zapisati ovakve ili slične rečenice: “12:30 h – kvar tahografa” ili ako ste u inozemstvu napišite par stranih riječi npr. “12:30 h – tachograph failer”. Na taj način vozač je označio vrijeme kada je uočio kvar na tahografu. Od tog trenutka, temeljem prije navedene Uredbe, vozač ima pravo 7 dana obavljati svoje predviđene poslove uz obvezu ručnog bilježenje svih svojih aktivnosti.

Poruka za vozače: “ne muljajte” s trenutkom kada ste uočili kvar na tahografu. Naime, svaki školovani inspektor može na vašem analognom listiću ili na vašoj digitalnoj kartici ili na samom digitalnom tahografu uočiti kada je kvar uistinu nastupio. Ne možete na poleđinu taho listića zapisati da je kvar uočen u 12:30 h, a na istom tom listiću se vidi da se zaprljani crni trag na listiću počeo pisati već u 8:00 h ujutro. Ne možete na rolici napisati da je kvar digitalnog tahografa uočen u 12:30 h, a ispisom iz digitalnog tahografa (ili s vozačke kartice) se vidi da tahograf nije funkcionirao još od jučer od 14:00 h. Ne pokušavajte na takav način skupiti vrijeme za dodatnu mogućnost vožnje s pokvarenim tahografom – nitko vam to neće vjerovati pa ćete izgubiti i svoja osnovna prava da se vozite sedam dana s neispravnim tahografom.

Evidencija aktivnosti

Nakon što je vozač jednom zapisao kada se tahograf pokvario, ostaje mu da konstantno i uredno, svaki pojedinačni dan, do povratka sa svog puta ali najviše 7 dana od trenutka kvara tahografa, rukom zapisuje sve svoje aktivnosti odmah po završetku te aktivnosti. To znači da ako to jutro vozač kreće sa svojom smjenom u 7 h i prvo pola sata vrši provjeru tereta i vozila, po završetku te provjere na poleđinu taho listića ili na poleđinu rolice za digitalni tahograf treba zapisati dotadašnju aktivnost. Nakon toga vozač kreće s vožnjom u 7:30 i vozi do 10 h. Po završetku te vožnje treba zapisati tih 2,5 sata vožnje. Ako je nakon toga stao na pauzu od npr. 30 minuta, po završetku te pauze treba zapisati pauzu itd.. Sve svoje aktivnosti treba rukom zapisivati u trenutku kada je ta aktivnost završena. Na kraju dana, poleđina taho listića ili rolice termo papira digitalnog tahografa treba biti popunjena od 00 h do 24 h kao da je te podatke ispisao sam tahograf.

Ako vozač upotrebljava analogni tahograf, onda sve svoje identifikacijske podatke i identifikacijske podatke vozila i dalje piše s prednje strane analognog taho listića kao da analogni tahograf nije pokvaren. Ako vozač upotrebljava digitalni tahograf onda sve svoje identifikacijske podatke i identifikacijske podatke vozila treba pisati na rolicu s termo papirom. Pozor, pojedine neoriginalne rolice na hrvatskom tržištu nemaju sve potrebne rubrike za upis podataka te prije kretanja na put svakako provjerite da li vaše rolice imaju sve rubrike prikazane na crtežu.

Ali što napraviti kada će vozilo biti dulje od 7 dana na putu s pokvarenim tahografom. U tom slučaju postoje dvije opcije: ako ste još uvijek blizu Hrvatske, vratite se natrag i popravite tahograf pa tek onda nastavite svoj put. Druga mogućnost je da svoj tahograf popravite bilo gdje u EU.

7 dana samo u inozemstvu

Za kraj, sedam dana rada ili vožnje s pokvarenim tahografom je dozvoljeno kada se s vašim vozilom nalazite u inozemstvu na putovanju. Ali ako ste u domicilu, ako svaki dan vozite jedne te iste vožnje iz istog grada iz kojeg počinjete i završavate svoje vožnje, ne pokušavajte istjerati ovo pravo i u takvom slučaju. Naime, ako vam se tahograf pokvari u domicilu, naravno da imate pravo dovršiti svoju vožnju uz ručno bilježenje svih svojih aktivnosti kako je prije opisano. Ali kada osvane novi dan, a vi se nalazite u svom prebivalištu ili prebivalištu tvrtke, bez obzira na ovo pravo, savjetujemo, prvo popravite tahograf pa tek onda nastavite sa svojim transportnim aktivnostima.

 

Članak je objavljen u broju 110 magazina Kamion&Bus.